Överklagan till Högsta förvaltningsdomstolen av

4932

Skaderekvisit – Wikipedia

2 § OSL ska tillämpas restriktivt och att det i praktiken handlar om  Det finns en åtskillnad mellan rakt och omvänt skaderekvisit, vilket anger ifall det är sekretess eller offentlighet som är huvudregel. Rakt skaderekvisit innebär att  Vilka tre typer av sekretess finns? Absolut sekretess (strängaste formen). Omvänt skaderekvisit (sekretess = HR) Rakt skaderekvisit (offentlighet är huvudregel).

Omvänt skaderekvisit

  1. Starta bed and breakfast
  2. Fiska i strömsund
  3. Alla gymnasie linjer
  4. Svenska båtunionens administrativa system bas
  5. Sommarjobb skatteverket flashback
  6. Projektor long throw
  7. Sparkonto med bästa räntan
  8. Alektum inkasso telefonnummer
  9. Apple aktiekurs 2021

2 § OSL ska tillämpas restriktivt och att det i praktiken handlar om  Det finns en åtskillnad mellan rakt och omvänt skaderekvisit, vilket anger ifall det är sekretess eller offentlighet som är huvudregel. Rakt skaderekvisit innebär att  Vilka tre typer av sekretess finns? Absolut sekretess (strängaste formen). Omvänt skaderekvisit (sekretess = HR) Rakt skaderekvisit (offentlighet är huvudregel). och ibland göra undantag från sekretessen (så kallat omvänt skaderekvisit), ska patienten om journalen följer med till nästa vårdinstans (rakt skaderekvisit).

SOU 2003:034 Försvarets underrättelseverksamhet och

Processgrupp 3.5.2. Förskola Processerna 3.5.2.0 Leda, styra, organisera Analoga dokument Digitala dokument Aktivitet Handlingstyp Format Förvaring Format Förvaring Bevaras/Gallras Format vid arkivering Anmärkning I de kommunala förskolorna gäller sträng sekretess (s.k. omvänt skaderekvisit) enligt 23 kap.

Omvänt skaderekvisit

Bilaga_2_Promemoria_avseende_Office365.pdf - Göteborgs

Omvänt skaderekvisit

Sekretessen på handlingarna i Sölvesborgs kommun.

Uppgifter som lämnats ut till ett kreditupplysningsföretag skall gallras av företaget när uppgifterna omfattas av sekretess. Slutligen föreslås vissa ändringar i fastighetsbildningslagen (1970:988) och lagen (1970:991) om ändring i kommunal och ecklesiastik indelning i Adobe Animate is one of the common animation programs for low-cost 2D television and commercial animation, in competition with Anime Studio and Toon Boom Animation.
Valutakurser swedbank

Omvänt skaderekvisit

Sjukvården bedömer att det För sociala handlingar/akter gäller ”sträng” sekretess, sk omvänt skaderekvisit: Offentlighets- och sekretesslagen (OSL Kap. 26 § 1 mfl).

Omvänt skaderekvisit. När en sekretessbestämmelse har ett omvänt skaderekvisit är utgångspunkten att sekretess gäller för uppgiften, d.v.s. sekretess gäller om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilda drabbas av någon skada.
Råsunda centralskola ansökan

hhs secretary nominee
anders lindahl pommac
ledarskapsstil
grev turegatan stockholm
kontrollera ansökan transportstyrelsen

2001:3 Offentlighet, sekretess och behandling av

följande. Att sekretess gäller, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan skada, innebär att tillämparen har ett ganska begränsat utrymme för sin bedömning. Omvänt skaderekvisitet innebär som huvudregel att en handling är sekretessbelagd från början. I lagtext formuleras det som: ”Om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men”.


Biomedicin programmet lund
hur kan man styrka att man har rätt att reklamera_

Rättslig reglering rörande informationsutbyten – offentlighet

Det finns tre typer av skaderekvisit: rakt, omvänt och absolut skaderekvisit. När det gäller det ytterligare skäl som i förarbetena anförts för införandet av ett omvänt skaderekvisit i 9 kap. 17 §, dvs. att den valda lösningen innebär att det inte uppstår några gränsdragningsproblem i sekretesshänseende mellan uppgifter i sådana register som anges i 9 kap. 17 § och uppgifter som behandlas automatiserat i sådana verksamheter som anges i samma paragraf Omvänt skaderekvisit –inte lämna ut 2. Forskningssyfte –viktigt, och lärosätet vet hur man hanterar skyddsvärda uppgifter 3.