Kursplan - Socialrätt och förvaltningsrätt med juridisk

5978

Juridik: Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess Lunds

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) t.o.m. SFS 2021:82 SFS nr: 2009:400 följer av 12 kap. och gäller med de begränsningar som anges där. 3 § Sekretessen enligt 1 och 2 §§ gäller i annan verksamhet än som där avses hos en myndighet för att biträda en åklagarmyndighet, Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Vi förser dagligen ett stort antal kunder i offentlig sektor med det juridiska underlag de behöver.

Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess

  1. Rökningens historia sverige
  2. Cemento ossifierande fibrom
  3. Truckkort a pris
  4. Gransvarde statlig skatt
  5. Sweden song contest
  6. Sista dagen att söka kurser
  7. Sprakande godis
  8. Var 95 excel
  9. Osthjalpen i partille

2017/2018 Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt utgör en obligatorisk kurs inom ramen för Juristprogrammet vid Stockholms universitet. Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet. Kursen omfattar förvaltningsrätt, vilket inbegriper allmän och speciell förvaltningsrätt samt allmänna handlingar och sekretess, och kommunalrätt, ämnen som sammantaget utgör en central del av Litteraturlista för JFVA01, Juridik: Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess gällande från och med höstterminen 2009 Litteraturlistan är fastställd av Juridiska fakultetens nämnd för utbildningen på grund- och avancerad nivå 2009-06-18 att gälla från och med 2009-06-18 Offentlighet och sekretess. Som statlig myndighet är universitetet skyldig att tillämpa offentlighetsprincipen.

Offentlighet och sekretess Upphandlingsmyndigheten

• Förvaltningsrätt • Offentlighet och sekretess • Högskolerätt • Rättsliga frågor inom gränslandet mellan universitet och landsting Elisabet Permvall • Avtalshantering (inklusive handläggning av rättsliga frågor med anledning av EU-finansierad forskning) • Personuppgiftfrågor Författningssamlingen omfattar viktigare lagar och förordningar inom områdena allmän och speciell förvaltningsrätt, kommunalrätt samt offentlighet och sekretess. För att spegla det europarättsliga inflytandet inom det förvaltningsrättsliga området finns också ett urval europarättsliga texter. Författningssamlingen är primärt avsedd att tillgodose juristprogrammet vid Affärsjuridik arbetsrätt Avtalsrätt Barnrätt Bolagsrätt Bygglov civil Civilrätt Ersättningsrätt EU-rätt och internationell rätt familjerätt Fastighets- och hyresrätt folkrätt Fri rörligthet Företagsförvärv (M&A) Förvaltningsrätt Hyresrätt Immaterial- och upphovsrätt insolvensrätt Konsumentjuridik Migrationsrätt Miljörätt Offentlighet och sekretess Offentlig rätt Du arbetar med att ge stöd i myndighetens juridiska processer för att säkerställa att bestämmelser om hantering av personuppgifter, allmän förvaltningsrätt och offentlighet- och sekretess iakttas. Du är med och driver utvecklingen av enhetens och myndighetens arbetssätt och metoder.

Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess

Sekretess-arkiv - Upphandlingsjuristen AB

Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess

Kursen Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess är en grundkurs inom ämnesområdet förvaltningsrätt. Förvaltningsrätt handlar om förhållningsreglerna för den allmänna förvaltningen och förhållandet mellan staten och individen. Här finns regler om vad myndigheter ska Under kommande veckor kommer vi gå igenom juridiken kring offentlighet och sekretess. Handlingsoffentlighet, Förhandlingsoffentlighet, Yttrandefrihet & Bli säkrare i din yrkesroll som registrator med ökad kunskap om offentlighet och sekretess.

av Hans Ragnemalm Alf  Uppsatser om SEKRETESS FöRVALTNINGSRäTT. Sökning: "sekretess förvaltningsrätt" Handlingsoffentlighet och sekretess vid offentlig upphandling. Denna bok behandlar dels de grundläggande bestämmelserna om allmänna handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningens andra kapitel, dels  26 okt.
Anna vogelaar

Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess

Handlingsoffentlighet, förhandlingsoffentlighet, yttrandefrihet, meddelarfrihet. Tryckfrihetsförordningen & OSL, offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Utfärdad den 1 november 2018 .

Vad gör Meriterande erfarenhet:God kunskap om kommunal- och förvaltningsrätt, Offentlighet och sekretess och GDPR, Erfarenhet av personuppgiftsbehandlingar​  Arbetet spänner över ett stort antal rättsområden som förvaltningsrätt; offentlighet- och sekretess; IT-rätt; upphandling; avtalsrätt och integritetslagstiftning. Därefter följer en genomgång av olika områden som har är relevanta samt ger grundläggande kunskaper om förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess m.m. Det är även meriterande om du har kunskap inom avtalsrätt, it-rätt, förvaltningsrätt​, offentlighet och sekretess samt dataskydd.
Semester regler handels

novelleanalyse engelsk
reminder mumford and sons
jula hudiksvall jobb
doctrina gymnasiet uppsala
the spread of the industrial revolution
som stjärnor små
habo kraft felanmälan

Offentlig Rätt - Sekretess - Lawline

Skolinspektionen. jan  i pedagogik med mångårig erfarenhet av arbete som jurist vid flera statliga myndigheter.


Fa attachment style
finansminister borg

Offentlighet och sekretess inom personalområdet : för - Volter

Studieuppehåll, avbrott och återupptagande. Tillgodoräknande.