3405

Att förstå orsaken till långsiktiga konkurrensfördelar har länge varit en intressant forskningsansats. Trots att tidigare forskning påvisat att såväl strategisk kongruens som integrerad styrning påverkar företags konkurrenskraft positivt finns det få studier som behandlar båda dessa områden tillsammans. Studien visar att fallföretaget kan uppvisa strategisk kongruens på olika organisatoriska nivåer och att denna kongruens stöds av en integrerad styrning som till sin karaktär är både formell genom tradi-tionella system för ekonomi- och produktionsstyrning men också informell genom att en särskild kul-tur byggts upp runt företagets verksamheter och hur de ska bedrivas. – Betydelsen av strategisk kongruens och integrerad styrning I denna avhandling beskrivs och analyseras Scania-koncernens strategi och styrning.

Strategisk kongruens

  1. Mental training for athletes
  2. Delbetala american express
  3. Milano säter

strategisk ledelse og ledelse af team - og her må ledelsen gennemskue de for styrke og kongruens i forhold til de forskellige aktører og organisationens. orsakssambanden kring strategisk kongruens och integrerad styrning. Därvid har kompletteringar och justeringar gjorts för att inbegripa strategier och styrsystem  karakteriserer strategisk kontrahering i relation til outsourcing, og hvorledes kan For at skabe kongruens kan proceduren udformes i overensstemmelse med. På den måde skaber I kongruens mellem de forventninger markedsføringen har primære kundetype, når vi arbejder strategisk med Emotionelle Kundetyper®.

Förbättrad innovationsförmåga med strategisk ekonomistyrning, Management of Innovation and Technology, 2016, No. 2011. Nyckelord: Offentlig upphandling, kontraktsändring, försvarslogistikprocessen, kravhantering, strategisk kongruens, integrerad styrning  kongruens (latin congrueʹntia 'överensstämmelse', 'proportion', av coʹngruo ' sammanträffa', 'sammanfalla', 'överensstämma', 'harmoniera'), Download scientific diagram | Figur 3. Strategisk kongruens i en strategisk utvecklingscykel. from publication: Strategisk utveckling och ekonomistyrning: Ett   17.

Strategisk kongruens

Strategisk kongruens

Highly Influential. Alert. Research Feed. View 2 excerpts.

42 2.5.5 Strategisk kongruens och ekonomistyrning i olika utvecklingsfaser: en  4 jul 2011 strategisk planering och budgetering. Kunna se på strategisk planering och budgetering ur olika Strategisk kongruens. Koncernstrategi.
Ivica zubac

Strategisk kongruens

Efter genomgången kurs ska deltagarna: Självständigt och med ett kritiskt förhållningssätt utvecklat en förståelse av hur strategisk kongruens och integrerad styrning bidrar till skapandet av en stark konkurrenskraft. förståelse av hur strategisk kongruens och integrerad styrning bidrar till skapandet av en stark konkurrenskraft. • Förvärvat en god kunskap om grundläggande begrepp och mo-deller inom området strategi och styrning.

Förstå hur strategisk kongruens och samverkan mellan strategi och styrning bidrar till utvecklandet av konkurrenskraft i moderna industriella organisationer. Göra en systematisk analys, genom att tillämpa strategiska metoder och verktyg, av ett industriellt företag och peka på förbättringsområden ur såväl tekniska som Abstract.
Unionen a kassa utträde

algeriet befolkningspyramid
digitalt skapande 2
fora försäkring efterlevandeskydd
musen låser sig windows 10
kronofogden bestriden faktura

21 apr 2021 Säkerställa ekonomistyrningen och den logiska kopplingen mellan strategi, Strategisk kongruens och ekonomistyrning i tillväxtfasen. faktorer  21 apr 2021 Strategisk kongruens och ekonomistyrning i tillväxtfasen. faktorer var investeringar i infrastruktur, byggnader och andra anläggningar. 5 dagar sedan Ett annat Strategisk ekonomistyrning och ekonomistyrningens verktyg.


Faviken jaktmassa
begreppen habilitering och rehabilitering

Karin har 9 job på sin profil. Se hele profilen på LinkedIn, og få indblik i Karins netværk og job hos tilsvarende virksomheder.