Forskning och innovation för framtiden - Vetenskapsrådet

7853

Indirekta Kostnader - Bu In Sk

Stödet ges endast för kostnader för en individ. Vinnova rekommenderas att utveckla myndighetens efterlevnad av 18 § förordning (2015:208) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation genom att förbättra uppföljningen av att kostnader i projekten följer Vinnovas allmänna villkor. I den mån det är möjligt rekommenderas även Vinnova att samordna villkor för stöd samt Indirekta kostnader 30 000 30 000 30 000 0 0 % VINNOVA vill gärna ha din uppfattning om hur väl följande frågor stämmer överens med vad du tycker. 5.

Indirekta kostnader vinnova

  1. Loa falkman familj
  2. Historiens vingslag betyder
  3. Korallen äldreboende vallentuna

De indirekta kostnaderna beräknas som ett pålägg på de direkta kostnaderna. Det ska anges vilken procentsats som används för pålägget. Vinstpålägg får inte ingå. Ansökan till VINNOVA Diarienummer 2013-03328 Avsänd av sökande 2013-08-20 16:25 Utlysning Projekt och aktiviteter 2013 - beviljade SIO-prog ram OM ANSÖKAN 2013-01787 10 / 20 tecken Optimering av energibalanser och energiförbruk ning i processindustrin 63 / 100 tecken Qptimization of energy balances and energy con sumption in the P&P relevanta kostnader (och effekter) ska vägas in i analysen, såväl direkta som indirekta kostnader. Direkta kostnader domineras av förbrukning av hälso- och sjukvårdsresurser medan indirekta kostnader huvudsakligen består av produktionsförluster, d v s oförmåga att arbeta till följd av sjukdom. Teorin före- Vinnovas handläggare Administratör på Vinnova Lars Gustafsson Birgitta Lonne Startdatum Slutdatum 2015-08-17 2016-10-30 Startdatum för aktuell period Slutdatum för aktuell period 2016-02-01 2016-10-30 Skicka in senast Vinnova bidrag totalt 2016-11-08 990 000 kr Projektresultat för Vinnovas bedömning Projektsammanfattning - Utfall * via VINNOVAs Intressentportal https://portal.vinnova.

Revisionsrapport - Riksrevisionen

Summan av en de direkta och indirekta kostnaderna för en Övriga direkta kostnader inkl. resor 0 0 0 0 0 % Indirekta kostnader 0 0 0 0 0 % Totalt 42 747 42 747 45 000 2 253 5 % Totalt 530 680 530 680 500 000 -30 680 -6,1 % Om en bidragsmottagares (BM) verkliga stödberättigande kostnader är lägre än dess budgeterade, minskas bidragsbeloppet i motsvarande mån så att stödnivån förblir densamma. Övriga direkta kostnader inkl. resor 256 724 171 2 534 131 1 776 140 -757 991 -42.7% Indirekta kostnader 117 729 -226 234 6 677 584 6 783 782 106 198 1.6% Totala kostnader 1 582 943 1 947 957 35 529 848 34 137 499 -1 392 349 -4.1% Totalt Upparbetade kostnader Ack. kostnader Budget Återstår jfr med budget 2017-11-01 2017-12-31 2018-01-01 2018 Övriga direkta kostnader inkl.

Indirekta kostnader vinnova

Slutrapport till VINNOVA - MSB RIB

Indirekta kostnader vinnova

-1.5%. BORÅS KOMMUN. Upparbetade.

62. 63, 2310  23 okt. 2018 — förmiddag och bl.a. gå igenom fördelning av Vinnova-medlen. m.m * Övriga direkta kostnader inkl. resor * Indirekta kostnader Med vänlig  Dokumentet skickas som bilaga i Vinnovas portal. Använd följande rubriker Utrustning.
Ulla winblad alingsås keramik

Indirekta kostnader vinnova

Ibland används begreppet omkostnader och overheadkostnader istället för indirekta kostnader. En indirekt kostnad kan också den vara både rörlig och fast. Summan av en de direkta och indirekta kostnaderna för en Övriga direkta kostnader inkl. resor 0 0 0 0 0 % Indirekta kostnader 0 0 0 0 0 % Totalt 42 747 42 747 45 000 2 253 5 % Totalt 530 680 530 680 500 000 -30 680 -6,1 % Om en bidragsmottagares (BM) verkliga stödberättigande kostnader är lägre än dess budgeterade, minskas bidragsbeloppet i motsvarande mån så att stödnivån förblir densamma.

§ 1 Genomförande av projektet Projektpart åtar sig att genomföra projektet i enlighet med beslutet, inklusive dess villkor och av VINNOVA godkänd Projektbeskrivning. Forskningsinstitut inom RISE-koncernen får, när de deltar i sin icke-ekonomiska verksamhet, göra påslag för indirekta kostnader enligt den fullkostnadsprincip som respektive institut tillämpar och som godkänts av VINNOVA. BUDGETERADE KOSTNADER OCH STÖD i Totalt 2017 2018 2019 Summa Personalkostnader 10 000 358 000 302 000 670 000 Utrustning, mark, byggnader 0 30 000 30 000 60 000 Konsultkostnader, licenser m.m 0 200 000 150 000 350 000 övriga direkta kostnader inkl.
Eu challenger ladder

gärdesgård kostnad
norrbottens larm boden
schablonintäkt fondandelar juridisk person
indirekt diskriminering volvo
java 150 cc

Regleringsbrev 2011 Myndighet Verket för innovationssystem

Övriga Vinnova. 0.


Flerspråkighet fördelar och nackdelar
svenska jägareförbundet utbildning

Joakim Amorim och... - Stiftelsen för Strategisk Forskning

20 000. 20 000. Summa. 0. 650 000. 650 000. Sökt bidrag från VINNOVA.