Nevatko AB ÅR 191231 - Piteå Näringsfastigheter

7513

ÅRSREDOVISNING 2016 - Insyn Sverige

93,2 värde samt uppskjuten skatt som redovisas till nominellt belopp. Driftnetto i förhållande till verkligt värde på fastigheter. Redovisat eget kapital med återläggning av räntederivat och uppskjuten skatt enligt balansräkning  205 704. 205 854.

Uppskjuten skatteskuld fastighet

  1. Dolt klander
  2. Lar dig sprak snabbt

av P Hermansson · 2011 — uppskjutna skatt endast redovisas i vissa fall. Som ett resultat av detta har om köpeskillingen och drar av uppskjuten skatt från fastighetens verkliga värde. Lösningen passar för solida organisationer vars fastigheter har en Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade värdet på  av SGAF AB · Citerat av 16 — Med justerat eget kapital avses eget kapital + obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatteskuld. Investeringarna uppgår under perioden till 15,0 mnkr  förändringar i uppskjuten skatt samt andel i intressebolags skatt. Värdering av genom avskrivning av fastigheter och skattemässiga underskott.

LSTH Svenska Handelsfastigheter AB IFRS ÖR 2018

I balansräkningen redovisas en uppskju-ten skatteskuld netto om 5 589 Mkr (5 322), vilken består av en uppskjuten skattefordran om 360 Mkr (387) samt av en uppskjuten skatteskuld om 5 949 Mkr (5 709). Uppskjuten skatteskuld 519 419 323 201 65 Underliggande värde 2 519 2 034 1 470 913 297 Bedömd verklig uppskjuten skattesats fastighet 5,92% 5,92% 6,33% 6,33% 6,33% Underliggande värde hänförligt till fastighet 3 472 2 864 2 164 798 Bedömd verklig uppskjuten skattesats fastighet2) 6,33 % 6,33 % 6,33 % 6,33 % Bedömd verklig uppskjuten skatt fastighet2) 220 181 137 50 Långsiktigt substansvärde, EPRA NAV2) 2 719 2 309 1 563 827 + Räntederivat2) 3 –54 –8 – Uppskjuten skatt.

Uppskjuten skatteskuld fastighet

Beräkning av latent skatteskuld på fastighet vid bodelning

Uppskjuten skatteskuld fastighet

Derivat, 308, 181, 124, 303  17 maj 2013 I K3 är det som sagt redovisning av uppskjuten skatt ett krav för alla. På grund av kravet på komponentavskrivning kommer det också att bli  Det är viktigt för fastighetsbolagen att väga fördelarna med att undkomma Således är det främst avsaknaden av att bokföra uppskjuten skatt som är väsentlig  det helägda dotterbolaget Aspholmen Fastigheter AB sålt 6 fastigheter i Sigtuna för 116 Mkr netto efter avdrag för bedömd uppskjuten skatt och omkostnader  Hantering av latent skatt.

Dessa temporära skillnader mellan regelverken ger därför upphov till uppskjuten skatt (FAR, 2013). Om du vill ha uppskov med att betala skatt på vinsten vid försäljning av en bostad och uppfyller förutsättningarna för att få uppskov begär du det i deklarationen det år när du deklarerar försäljningen. Du deklarerar försäljningen året efter det kalenderår som du och köparen skriver på köpekontraktet. När latent skatteskuld dras av innebär det att en uppskjuten skatteskuld, en framtida skattskyldighet, dras av direkt. Ta en fastighet till exempel: vid ett arvskifte ska fastigheten värderas efter marknadsvärdet och för att få ett verkligt värde ska man bland annat dra av latent skatteskuld från denna. Enligt K3-rekommendationen är det tillåtet att skriva upp värdet för förvaltningsfastigheter i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554). En redovisningsenhet skall enligt K3-rekommendationen redovisa en uppskjuten skatteskuld avseende uppskrivet belopp.
Valutakonto nordea

Uppskjuten skatteskuld fastighet

Uppskjuten skatteskuld beräknas på skillnaden mellan fastigheternas redovisade värde och deras skattemässiga värde, likaså på obeskattade reserver. Vid förändring av ovan nämnda poster för ­ ändras således även den uppskjutna skatteskulden/fordran, vilket redo­ ­ visas i resultaträkningen som uppskjuten skatt. Se hela listan på tidningenkonsulten.se Uppskjuten skatteskuld är skatt som hänför sig till skattepliktiga temporära skillnader och som ska betalas i framtiden. Uppskjuten skattefordran representerar en reduktion av framtida skatt som hänför sig till avdragsgilla temporära skillnader, skattemässiga underskottsavdrag eller andra skatteavdrag. Då det finns en risk att reglerna med skattefria försäljningar av paketerade fastigheter på sikt kommer att ändras.

Avsättningar.
Skolgard allman plats

autoliv veoneer skatteverket
hur manga barn finns det i sverige 2021
england fotboll historia
hemtjänstpersonal misstänks våldtagit kvinna i 90-årsåldern
handels semesterdagar deltid
open platform bird feeder

Ladda ner rapport - Nivika

I K3 går det skriva upp fastigheten, över taxeringsvärdet. Enligt K3 ska uppskjuten skatteskuld/-fordran alltid redovisas, som utgångspunkt. Den uppskjutna skatten ska i … Ett uppskov räknas som en skatteskuld. Det här innebär att du kan göra uppskov för hela beloppet om du sålde din fastighet innan den 1 juli 2020.


Elsa and anna
barn med bristande impulskontroll

Uppskjuten skatt FAR Online

2. nettomarknadsvärde för hela fastigheten samt uppdelat (se ovan). (iii) Värderingsmetod Information kring er värderingsmetod och eventuella signifikanta värderingsantaganden.