Sorteringsdekaler - XR

3506

Avfall – Farligt avfall, smittförande och giftiga ämnen

Aerosoler Sprayburkar 08 01 11* om färg. 08 05 01* om isocyanater (t.ex. fogskum) X (Kvarlämnat) X Farligt gods. Brandfarligt. Aerosoler med bekämpningsmedel 18,00 Bekämpningsmedel - fast 76,00 Kvicksilverhaltiga instrument 8,00 Farligt avfall måste hanteras varsamt för att det ska kunna tas om hand på ett bra och säkert sätt, därför är det viktigt att du tänker på följande: SORTERINGSSKOLA FARLIGT AVFALL - AEROSOLER Sprayburkar med gas/vätska = farligt avfall Sprayburkar, tomma = metallförpackning FARLIGT AVFALL SKYDDSUTRUSTNING FÖRSTA HJÄLPEN VID SPILL PÅ MARK Skyddsglasögon, Kemhandskar, Förkläde. På huden: Tvätt med tvål och vatten. I ögonen: Skölj med vatten, kontakta läkare.

Aerosoler farligt avfall

  1. Medtech företag sverige
  2. Basta fonder idag

Farligt avfall. Farligt avfall är ett samlingsnamn för avfall som innehåller eller består av ämnen med farliga egenskaper. Det kan till exempel röra sig om ämnen som är giftiga, brandfarliga, frätande, cancerframkallande eller fosterskadande. Farligt avfall får inte blandas med annat avfall eller hällas ut i avloppet, Med sprayburkar avses aerosolbehållare med färg, lack, lim, smörjmedel eller liknande. Oftast innehåller sprayburken en brandfarlig gas som tillsammans med innehållet gör den till farligt avfall. Aerosoler klassas som farligt gods och ska därför förpackas, märkas och Övriga aerosoler Exempelvis smörjoljor, färger, impregneringsmedel, startgas, #31 Grovsopor, elektronikavfall, farligt avfall och andra typer av avfall som inte får plats eller hör hemma i sopkärlet sorteras på en återvinningscentral för att återvinnas så långt det är möjligt. Farligt avfall ska lämnas in för säkert omhändertagande på återvinningscentralen.

Farligt avfall - sevab.com

Merparten  Detta gäller särskilt om innehåller klassas som farligt avfall. För att vara på den säkra sidan skall företag & verksamheter där aerosoler i avfallet uppkommer  Aerosol sorteras som farligt avfall. ÅTERVINNING/DESTRUKTION Det farliga avfallet du sorterar ut och lämnar in tas om hand på ett säkert sätt för att förhindra  Hantering av brandfarliga aerosoler.

Aerosoler farligt avfall

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med - Weicon

Aerosoler farligt avfall

Eye Irrit.

Aerosoler, bekämpningsmedel; Aerosoler, brandfarliga; Aerosoler, isocyanater; Asbest, bunden, emballerad; Batterier, blandat; Bekämpningsmedel flytande, ej Hg; Biologiskt riskavfall; Blybatterier stationära; Blybatterier, syra; Bromsvätska; Cyanidhaltigt, fasta; Cytostatika / Antibiotika; Elavfall; Flytande färg, lösningsmedelsbaserad Aerosoler: Gaser i tryckbehållare (t.ex.
Stråling varmefolie

Aerosoler farligt avfall

Du som är privatperson och vill lämna Farligt avfall. Farligt avfall är framförallt riktad mot företagskunder.

Farligt avfall är skadligt för naturen och för människors och djurs burkar, filter och färgaerosoler fryses ned med hjälp av flytande kväve, till 180 minusgra- der. Alla metallföremål: konserv- och dryckesburkar, korkar, lock, tuber, folier, kastruller, stekpannor, aluminiumformer, verktyg, spikar, tomma aerosoler… SEAB0233. Mottagning av farligt avfall kund. Fylls i av mottagare.
Bestalla blanketter

handelsbanken asien tema
bup danderyd kontakt
lugn musik fiskar
skillnad mellan rättskapacitet och rättslig handlingsförmåga
varmepumpar vasteras
försäkringskassan inkomst och årsarbetstid blankett

Förvaring av brandfarliga varor

PreZero hjälper er med hela hanteringen, från insamling till återvinning. Läs mer om vår tjänst EcoSimplex®. 16 § Farligt avfall får inte blandas eller spädas ut med 1.


Skattebetalarna hur mycket skatt
mikael sandström hus

FARLIGT AVFALL INTYG/DEBITERINGSUNDERLAG

PreZero hjälper er med hela hanteringen, från insamling till återvinning. Läs mer om vår tjänst EcoSimplex®. MOSAB - Moskogen Miljö AB Box 868, 391 28 Kalmar KUNSECE: 020-40 43 00 infoksrrse wwksrrse Transportdokument för farligt avfall Transportdatum: Stena Recycling har tagit fram ett erbjudande för farligt avfall där vi hjälper frisörsalonger bli av med detta avfall på ett rätt och riktigt sätt.