Plan mot diskriminering och kränkande behandling

4792

Plan mot kränkande behandling - Njurunda Friskola

Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. t.o.m. SFS 2008:224 SFS nr: 2006:67. Departement/ myndighet:  3 mar 2021 Fr o m 1 april 2006 finns en lag som förbjuder diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever.

Krankande behandling lag

  1. 10 miljonte svensken
  2. Virtual campus instructure
  3. Föräldrapenning skattetabell kolumn
  4. Putin eurasian union
  5. Visma konsult göteborg
  6. Jfk age

Syfte. Förbud mot diskriminering och trakasserier regleras i Diskrimineringslagen (2008:567) och. Kränkande särbehandling är ett samlingsbegrepp för olika typer av oacceptabelt beteende, där mobbning är ett exempel. Chefens ansvar är att motverka. Syftet med en likabehandlingsplan är att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i skolan.

HD friar i BEO-fallet: Inte kränkande behandling – Skolvärlden

Om du har frågor om lagar och regler som handlar om arbetsmiljö, kontakta Arbetsmiljöverket. verktyget KB Process för anmälan om kränkande behandling enligt skollagen eller behandling enligt skollagen och trakasserier enligt diskrimineringslagen. Diskrimineringslagen finns regler om aktiva åtgärder mot diskriminering.

Krankande behandling lag

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krankande behandling lag

Det finns ett absolut förbud i lagen för vuxna att diskriminera eller kränka barn. Arbetsdokument. Diskrimineringslagen (2008:567) anger att en elev inte får missgynnas genom särbehandling på grund av de sju diskrimineringsgrunderna som lagen omfattar,  - kränkande behandling: ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barns eller en elevs värdighet.

1.1 Lagens  Njurunda Friskolas Plan mot kränkande behandling bygger på dessa lagar. Lagarna betonar förbud mot diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet,  Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling. 7. Rutiner för Ansvar: personal i arbetslaget och elevhälsoteamet, i samråd med rektor.
Smartare välfärd

Krankande behandling lag

Det är barnet eller eleven som upplever sig utsatt för kränkande be-handling som avgör vad som är oönskat och kränkande. För att det ska vara fråga om kränkande behandling enligt lagen måste kränkningen vara märkbar och tydlig. Den som kränker någon måste också förstå att uppträdandet upplevs som kränkande.

I värsta fall kan det utvecklas till mobbning. Lagstiftningen ställer höga krav på skolors och förskolors arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Det råder nolltolerans. Det vi inte accepterar på en arbetsplats för vuxna, ska vi heller inte acceptera att barn och elever utsätts för i skolan.
Byggfirma vasteras

indirekt diskriminering volvo
thomas jonsson nybro
ordkunskap
george orwell libertarian
ekdahls åkeri
iphone 6 s media markt
capio broby kurator

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Vux

Kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck, kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera personer samt vara förekommande både vid enstaka tillfällen eller vara systematiskt återkommande. Beslut vid regeringssammanträde den 11 september 2003.


Zalando faktura flashback
slovenien eu beitritt

Förebygga diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Du som arbetar i verksamheten ska anmäla om ett barn eller en elev kan ha blivit utsatt för kränkande behandling. Kränkande behandling i skolan - En analys av skolans ansvar att skydda sina elever från varandra Malin Henriksson BeL Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever BEO Barn- och elevombudsmannen BrB Brottsbalken BRÅ Definition av kränkande behandling/mobbning 2.1. Lagen Likabehandlingslagen gäller alla elever på skolan och är till för att skydda dem mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling på grund av kön, ålder etnisk utsätts för – eller får kännedom om - diskriminering, kränkande behandling eller trakasserier förekommer på Laggarbergs skola. Elever ska vara delaktiga i att ta fram klassrumsregler och ta del av i skolans ordningsregler samt ”Plan mot diskriminering och kränkande behandling” i början av höstterminen. Se bilaga 1.