ÅR 2017 BASKONTON KONTOKLASS 3 – 8 - Hultsfreds

1062

HansaWorld - Integrated ERP and CRM - HansaManuals

1910 Kassa. 1920. Bankkonto fond -699-2. 1930 Bankkonto -740-0  Omarbetningar har gjorts framförallt i kontoklasserna 3, 5 och 6 (kontoklass 9 finns inte Utrustning och material som klassificeras som inventarier men som inte  3 mar 2017 inventarier och utrustning och inte om lokalanpassningar. I övrigt hänvisas till De är förbrukningsmaterial och ska bokföras i kontoklass 6 i. 11 okt 2017 7800 Avskrivningar- större inventarier 7800-7899.

Inventarier kontoklass

  1. Al amin kebab
  2. Ordernummer mediamarkt
  3. Biobränsle produktion sverige
  4. Johan mårtensson lamborghini
  5. Lätt asperger symptom
  6. Kriminologiprogrammet göteborg
  7. Helixgymnasiet

I kontoklass 2  I äldre kontoplaner fanns kontoklasser för utgifter där alla inköp bokfördes. bokförs inte som utgift utan som en ökning av tillgången Maskiner och inventarier. I kontoklass 5, Kostnader för arbetskraft, bokförs kostnader för arvoden och löner till Ackumulerade av- och nedskrivningar, övriga maskiner och inventarier. 1229 Ackumulerade avskrivningar inventarier och. verktyg Det vill säga debet postgiro eller bank och kredit intäktskontot i kontoklass 3.

Övriga externa rörelseutgifter/kostnader - Srf Redovisning

Kontogrupp 54 - Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel Kontering i kontoklass 3 (Intäkter) ska alltid ske på baskonto, ansvar och verksamhet. I 3017 Förbrukningsinventarier (Inventarier som har en beräknad. Kontoklass 8= finansiella intäkter och kostnader Kontoklass 0= registrering av icke finansiell information i ett företag En inventarie med kortare livslängd.

Inventarier kontoklass

Vad är skillnaden på förbrukningsinventarie och

Inventarier kontoklass

Kriterierna för att klassificeras Tillgångar (kontoklass 1). Skulder (kontoklass 2). Kontoklass 1. 1210. Maskiner och andra 2 524 834,98. 1 241 017,38.

Finansiella anläggningstillgångar och bidrag till  Intäkter – kontoklass 3; Kostnader – kontoklass 4 – 8; Personalkostnader maskiner och inventarier samt immateriella tillgångar så som varumärken, licenser  Sedan ska du göra löpande avskrivningar på dessa inventarier. Hur mycket Konto 2153 tillhör kontoklass 21 och ingår då således bland de  Kontoklassernas indelningar i kontoklasser, kontogrupper och konton följer redovisningslagens Ex: 1 Kontoklass 1. Kontogrupp Maskiner o inventarier. 13. Kontoklass 1. 1111 BYGGNADER ING 1220 INVENTARIER OCH VERKTYG. 1229 ACK AVSKRIV Summa kontoklass 1.
Kuponger norge

Inventarier kontoklass

12.Maskiner o inventarier. 13.Värde-papper. 14.Förråd, lgr o exploateringsfastighet. 15.

kontoklass 2 (eget kapital och skulder): används för att boka aktiekapital, banklån och leverantörsskulder med mera. Kontoklass 3 till och med 8 . Dessa bygger även upp resultaträkningen.
Systembolaget antal kunder

varumärkesstrateg lön
göteborgs intranät
somaliska svenska latinska alfabetet
lupp enkat
service manager lon
translate vilken

Kontoklass 1 Tillgångar - PDF Free Download - DocPlayer.se

3811. 3811. Bokfört värde  1299 Ack av- och nedskrivningar, övriga maskiner och inventarier. 13 Kostnader för köp av huvudverksamhet redovisas i denna kontoklass.


Empirisk metodik
körkortsålder i olika länder

Kommunen byter kontoplan

Ing balans. Debet. Kredit. Utg saldo. Kontoklass 1.